Analogi Nahwu Golput

Analogi Nahwu Golput Penulis: Muhammad Al- Fayyadl (Penulis buku Teologi Negatif Ibn ‘Arabi). Sikap golput, menggunakan analogi ilmu gramatika Arab alias ilmuNahwu,