“JAGALAH AGAR ADA CAHAYA” Oleh :  Pekerjaan Wartawan adalah sebuah pekerjaan yang tidak dipenuhi oleh persahabatan, dan tidak mengenal takut kepada musuh,