Analogi Nahwu Golput Penulis: Muhammad Al- Fayyadl (Penulis buku Teologi Negatif Ibn ‘Arabi). Sikap golput, menggunakan analogi ilmu gramatika Arab alias ilmuNahwu,

“JAGALAH AGAR ADA CAHAYA” Oleh :  Pekerjaan Wartawan adalah sebuah pekerjaan yang tidak dipenuhi oleh persahabatan, dan tidak mengenal takut kepada musuh,